"Człowiek
      - najlepsza inwestycja"
"Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma"
POKL - Narodowa Strategia Spójności Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion Europejski Fundusz Społeczny

     Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

     Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
     Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

     Dolnośląskie Spółdzielnie Socjalne
Spotkanie informacyjno-integracyjne - Duszniki Zdrój...

I Spotkanie dolnośląskich spółdzielni socjalnych

30 maja 2009 r. w Ośrodku Sportowo-Rehabilitacyjnym "STRZECHA" w Dusznikach Zdrój odbyło się I spotkanie informacyjno-integracyjne mające na celu zdiagnozowanie potrzeb dolnośląskich spółdzielni socjalnych. Spotkanie było także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy spółdzielniami socjalnymi oraz niewątpliwie przyczyniło się do konsolidacji spółdzielczości socjalnej na Dolnym Śląsku. W trakcie "gorących" dyskusji, zebrani wyartykułowali szereg ważnych postulatów dotyczących zakładania oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych, co skutkować będzie opracowaniem w niedalekiej przyszłości wykazu problemów i propozycji ich systemowego rozwiązania.

Oprócz zaproszonych gości w osobach Przemysława Piechockiego (Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania) oraz Marcina Juszczyka (Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych), w spotkaniu udział wzięli reprezentanci dolnośląskich spółdzielni socjalnych: Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie i niezwykle konstruktywny udział w obradach!
(kliknij w zdjęcia aby powiększyć)

kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć   kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć   kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć   kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć   kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć   kliknij aby powiększyć
Copyright © 2009-2010: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion | Pozycjonowanie seo WrocławSpółdzielnia Socjalna Wałbrzych