"Człowiek
      - najlepsza inwestycja"
"Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma"
POKL - Narodowa Strategia Spójności Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion Europejski Fundusz Społeczny

     Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

     Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
     Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

     Dolnośląskie Spółdzielnie Socjalne
Spotkanie informacyjno-integracyjne - Rzeczka k/Walimia...

III Spotkanie dolnośląskich spółdzielni socjalnych

14 listopada 2009 r. w siedzibie Spółdzielni Socjalnej "Austeria Krokus" w Rzeczce k/Walimia odbyło się kolejne już - III spotkanie informacyjno-integracyjne którego motywem przewodnim była wymiana doświadczeń oraz diagnoza rzeczywistych potrzeb dolnośląskich spółdzielni socjalnych.

Realizatorzy projektu "Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma" przedstawili zebranym aktualny stan realizacji projektu oraz poinformowali o planowanych działaniach w najbliższym czasie.

Spotkanie zgromadziło blisko 50-ciu uczestników - reprezentantów istniejących dolnośląskich spółdzielni socjalnych, grup inicjatywnych przyszłych spółdzielni oraz przedstawicieli licznych organizacji biznesowych, samorządowych i pozarządowych. Uczestnicy projektu uzyskali informacje o oferowanych usługach wspierających ich działalność gospodarczą, a także mieli możliwość poznać sprawdzone w praktyce dobre przykłady z dziedziny funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie i niezwykle konstruktywny udział w obradach! Szczególne uhonorowanie należy się przedstawicielom następujących instytucji:
  • Gospodarze spotkania - Spółdzielnia Socjalna "Austeria Krokus"
  • Gmina Byczyna (woj. opolskie)
  • Urząd Miejski w Wałbrzychu
  • Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach (woj. opolskie)
  • Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
  • Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"
  • Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej
  • "Matrix Consulting" z Wałbrzycha
  • Fundacja de Gaulle'a
  • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele dolnośląskich spółdzielni socjalnych:

(kliknij w zdjęcia aby powiększyć)

kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć   kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć   kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć   kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć   kliknij aby powiększyć
Copyright © Wrocław 2009-2010: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion | EuroNowa