"Człowiek
      - najlepsza inwestycja"
"Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma"
POKL - Narodowa Strategia Spójności Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion Europejski Fundusz Społeczny

     Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

     Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
     Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

     Dolnośląskie Spółdzielnie Socjalne
Kadra projektu...
Posiadamy wystarczający potencjał kadrowy i logistyczny by zrealizować niniejszy projekt. W pełni wyposażone biuro projektu zlokalizowane na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego oraz 4-letnie doświadczenia w realizowaniu podstawowej działalności tj. tworzeniu, administrowaniu i pozycjonowaniu witryn www, to nasze atuty. Powodzenie naszego projektu uwarunkowane jest poprzez zapewnienie kolektywnego zarządzania, przejrzyste procedury ewaluacji działań, monitorowanie zadań oraz cykliczne oceny jego realizacji. Także adresaci projektu będą mieli możliwość wpływania na merytoryczną część działań w module usługowym, co będzie wartością dodaną w projekcie i doskonałym poligonem motywującym do aktywnej pracy beneficjentów ostatecznych.
Realizator projektu dysponuje doświadczonym i wykwalifikowanym personelem koniecznym do sprawnego wdrożenia projektu:
  • Magdalena Lamprecht - kierownik projektu
  • Janina Jurek - ksiegowa projektu
  • Zenon Sokół - pracownik biura projektu
  • Jerzy Lamprecht - webmaster projektu
  • Zdzisław Muszyński - informatyk
kadra projektu
Copyright © 2009-2010: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion | odzież robocza Wrocław