"Człowiek
      - najlepsza inwestycja"
"Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma"
POKL - Narodowa Strategia Spójności Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion Europejski Fundusz Społeczny

     Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

     Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
     Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej
Rekrutacja do projektu...
Projekt realizowany jest zgodnie z polityką równych szans i dobrowolnością uczestniczenia w nim. Z propozycją usług objętych niniejszym projektem zwracamy się do wszystkich zarejestrowanych spółdzielni socjalnych z terenu woj. dolnośląskiego, bez względu na lokalizację podmiotu, rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej czy strukturę członkowską w spółdzielni. Rekrutacja do projektu grupy docelowej skutkować będzie stosowną deklaracją uczestnictwa poszczególnych spółdzielni socjalnych.
Formularz zgłoszeniowy on-lineZamiast powyższego formularza, list można wysłać również na adres e-mail:
biuro@promotion.org.pl e-mail
Copyright © 2009-2010: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion | Zwiedzanie fabryki bombekPotrafisz - projekt Cispol