"Człowiek
      - najlepsza inwestycja"
"Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma"
POKL - Narodowa Strategia Spójności Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion Europejski Fundusz Społeczny

     Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

     Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
     Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

     Dolnośląskie Spółdzielnie Socjalne
Kalendarium projektowe...
31 maja 2010 r. zakończyliśmy realizację projektu "Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma".

31 maja 2010 r. uruchomiona została strona internetowa nowopowstającej Spółdzielni Socjalnej "EMMAUS" z Wrocławia: emmaus.promotion.org.pl22 maja 2010 r. przedstawiliśmy ideę naszego projektu uczestnikom wizyty studyjnej (25 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach) w siedzibie Spółdzielni Socjalnej WwwPromotion.21 maja 2010 r. na zaproszenie Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu uczestniczyliśmy w roboczym spotkaniu w ramach projektu "Praca na własny rachunek", podczas którego przedstawiliśmy nasz projekt uczestnikom zebrania.19 maja 2010 r. wykonaliśmy materiały promocyjne dla uczestników projektu.14 maja 2010 r. w Centrum Konferencyjnym Wrocławskiego Parku Przemysłowego, odbyła się konferencja promująca dolnośląskie spółdzielnie socjalne. Honorowy patronat nad konferencją objęła Pani Lidia Geringer de Oedenberg - Poseł do Parlamentu Europejskiego. Spotkanie wieńczące niniejszy projekt, miało charakter konsolidujący spółdzielnie socjalne na Dolnym Śląsku oraz upowszechniający ideę spółdzielczości socjalnej jako alternatywnego sposobu aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - więcej >>30 kwietnia 2010 r. opublikowaliśmy stronę www Spółdzielni Socjalnej "PATRON" z Jeleniej Góry: patron.promotion.org.pl29 kwietnia 2010 r. do projektu przystąpiła Spółdzielnia Socjalna "PATRON" z Jeleniej Góry.14 kwietnia 2010 r. do projektu przystąpiła grupa inicjatywna nowopowstającej "Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej".14 kwietnia 2010 r. w siedzibie naszej spółdzielni udzieliliśmy wywiadu lokalnej TVP 3 w którym, w ramach działań promocyjnych, przedstawiliśmy zakres przedsięwzięć naszego projektu.13 kwietnia 2010 r. uruchomiona została strona Jeleniogórskiej Spółdzielni Socjalnej JESTEŚMY z Jeleniej Góry: jestesmy.promotion.org.pl30 marca 2010 r. opublikowaliśmy stronę www Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej "BETA" ze Świdnicy: beta.promotion.org.pl29 marca 2010 r. uruchomiona została strona Spółdzielni Socjalnej "01" z Wałbrzycha: 01.promotion.org.pl28 marca 2010 r. promowaliśmy nasz projekt na "I Żmigrodzkim Jarmarku Wielkanocnym", którego współorganizatorem była Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Arkadia" ze Żmigrodu.25 marca 2010 r. na zaproszenie Byczyńskiego Inkubatora Gospodarki Społecznej przedstawiliśmy nasz projekt uczestnikom wizyty studyjnej w Spółdzielni Socjalnej Austeria Krokus w Rzeczce.19 marca 2010 r. w ramach promocji naszego projektu gościliśmy inicjatorów nowopowstających spółdzielni socjalnych o profilu informatycznym z Górnego Śląska. Delegacja składała się z uczestników projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Chorzowa.16 marca 2010 r. nowopowstała Jeleniogórska Spółdzielnia Socjalna "JESTEŚMY" z Jeleniej Góry przyjęła nasze zaproszenie do uczestnictwa w projekcie.20 lutego 2010 r. w pensjonacie agroturystycznym Spółdzielni Socjalnej "AUSTERIA KROKUS" w Rzeczce k/Walimia odbyło się IV spotkanie informacyjno-integracyjne dolnośląskich spółdzielni socjalnych, którego rezultatem była wymiana doświadczeń i możliwość wyrażenia rzeczywistych potrzeb spółdzielni socjalnych. Ważnym efektem spotkania jest przygotowanie wspólnego stanowiska zawierającego postulaty i rekomendacje, które będzie przedstawione na majowej konferencji we Wrocławiu wieńczącej niniejszy projekt - więcej >>19 lutego 2010 r. do projektu przystąpiła nowopowstająca Spółdzielnia Socjalna "LEŚNE RUNO" z Nowej Bystrzycy.15 lutego 2010 r. wykonaliśmy materiały promocyjne dla uczestników projektu.23 stycznia 2010 r. na zaproszenie Spółdzielni Socjalnej "Pomocna Dłoń" gościliśmy w jej siedzibie w Bystrzycy Kłodzkiej.15 stycznia 2010 r. do projektu przystąpiła Grupa Inicjatywna nowopowstającej Spółdzielni Socjalnej "EMMAUS" z Wrocławia której pomysłodawcą i organizatorem jest wrocławskie Stowarzyszenie "Emmaus".6 stycznia 2010 r. w ramach promocji projektu opublikowany został internetowy blog: "Spółdzielczość Socjalna - Platforma wymiany informacji o spółdzielczości socjalnej" w którym promowane są dolnośląskie spółdzielnie socjalne - spoldzielniesocjalne.blogspot.com11 grudnia 2009 r. przedstawiliśmy nasz projekt uczestnikom spotkania we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej.4 grudnia 2009 r. na zaproszenie Samopomocowej Grupy Rodzin i Przyjaciół Osób z Problemami Psychicznymi "Nie Jesteś Sam" z Wrocławia mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniu członków Związku "POL-FAMILIA", w czasie którego zaznajomiliśmy uczestników z realizowanym projektem "Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma".25 listopada 2009 r. w Przyborowie k/Wołowa odbyło się spotkanie z grupą inicjatywną tworzącej się Spółdzielni Socjalnej "Przyszłość" obejmujące proponowany zakres wsparcia w ramach projektu.24 listopada 2009 r. uruchomiona została strona Spółdzielni Socjalnej "AUSTERIA KROKUS" z Rzeczki: austeriakrokus.promotion.org.pl23 i 27 listopada 2009 r. z inicjatywy Ośrodka Edukacji i Psychoterapii w Kłodzku gościliśmy grupę osób niepełnosprawnych zainteresowanych tworzeniem spółdzielni socjalnych, w czasie którego przedstawiliśmy ofertę wsparcia dolnośląskich spółdzielni socjalnych w ramach realizowanego projektu.20 listopada 2009 r. we Wrocławiu odbyło się "Pierwsze Dolnośląskie Forum Ekonomii Społecznej" zorganizowane przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach projektu pt.: "Ekonomia Społeczna szansą na rozwój Dolnego Śląska" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Forum było również okazją do prezentacji projektu "Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma" uczestnikom spotkania.17 listopada 2009 r. na konferencji przedstawicieli Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Polanicy Zdrój mieliśmy okazję popularyzacji idei naszego projektu wśród spółdzielców z Dolnego Śląska.14 listopada 2009 r. w Rzeczce k/Walimia odbyło się kolejne już - III spotkanie informacyjno-integracyjne którego motywem przewodnim była wymiana doświadczeń oraz diagnoza rzeczywistych potrzeb dolnośląskich spółdzielni socjalnych - więcej >>14 listopada 2009 r. grupa inicjatywna tworzącej się Spółdzielni Socjalnej "SILBER" z Wałbrzycha przyjęła nasze zaproszenie do uczestnictwa w projekcie.2 listopada 2009 r. rozpoczęliśmy działania dotyczące wykonania prezentacji multimedialnych dla uczestników projektu.21 października 2009 r. odbyły się III Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. Wśród blisko 350 osób, które odwiedziły tegoroczną konferencję, nie zabrakło przedstawicieli rządu RP, znanych osobistości świata nauki i polityki, licznych działaczy i ekspertów sektora ekonomii społecznej, przedstawicieli administracji samorządowej oraz biznesu. Nie zabrakło także przedstawicieli Spółdzielni Socjalnej WwwPromotion, którzy promowali polską spółdzielczość socjalną oraz nasz projekt.15-17 października 2009 r. na "I Ogólnopolskim Forum Spółdzielczości Socjalnej" w Cedzynie k/Kielc zorganizowanym w ramach projektu "Profesjonalizacja przedsiębiorstw kluczem do rozwoju ekonomii społecznej" przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych mieliśmy okazję szerokiej popularyzacji idei naszego projektu.14 października 2009 r. do projektu przystąpiła Spółdzielnia Socjalna "01" z Wałbrzycha.9 października 2009 r. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "BETA" ze Świdnicy została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.29 września 2009 r. uruchomiona została strona Spółdzielni Socjalnej "MONA LISA" z Wałbrzycha: monalisa.promotion.org.pl28 września 2009 r. opublikowaliśmy stronę www Spółdzielni Socjalnej "Błękit" z Czarnego Boru: blekit.promotion.org.pl12 września 2009 r. uruchomiliśmy stronę internetową Spółdzielni Socjalnej "Pomocna Dłoń" z Bystrzycy Kł.: pomocnadlon.promotion.org.pl11 września 2009 r. w siedzibie Spółdzielni Socjalnaj "WwwPromotion" we Wrocławiu odbyło się spotkanie promocyjne projektu z udziałem kilku dolnośląskich spółdzielni socjalnych, przedstawicieli Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z W-wy, Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, Ośrodka Aktywizacji Zawodowej, Wielkopolskiego Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej i Europejskiego Instytutu Edukacji i Komunikacji Społecznej. W czasie spotkania Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "ARKADIA" ze Żmigrodu zaprezentowała swoją profesjonalną działalność cateringową.9 września 2009 r. ruszyła strona www Spółdzielni Socjalnej "PRO-EKO" z Wrocławia: proeko.promotion.org.pl7 września 2009 r. w ramach promocji naszego projektu gościliśmy delegację liderów lokalnych z Donbasu (Ukraina) którą zaznajomiliśmy z ideą projektu. Delegacja składała się z 18-tu uczestników programu "Pakiet antykryzysowy - przedsiębiorczość drogą do zatrudnienia" realizowanego przez Centrum Kształcenia i Dialogu THEOTOKOS z Gliwic.13 sierpnia 2009 r. opublikowano stronę www Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej "ARKADIA" ze Żmigrodu: arkadia.promotion.org.pl1 sierpnia 2009 r. w Dusznikach Zdrój odbyło się II spotkanie informacyjno-integracyjne którego głównym celem była debata poświęcona aktualnej kondycji ekonomicznej dolnośląskich spółdzielni socjalnych - więcej >>7-8 lipca 2009 r. w Dusznikach Zdr. (m.in. w ramach promocji naszego projektu) uczestniczyliśmy w spotkaniu integracyjno-edukacyjnym dla członków funkcjonujących spółdzielni socjalnych oraz grup założycielskich z obszaru Dolnego Śląska. Spotkanie odbyło się w ramach dwóch projektów: "Rozwój ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku - Wałbrzych" Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (więcej o projekcie na www.rcwip.pl) oraz "Ekonomia Społeczna szansą na rozwój Dolnego Śląska" - kampania informacyjno-promocyjna Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej.27 czerwca 2009 r. rozpoczęliśmy działania promujące witryny internetowe uczestników projektu (pozycjonowanie w IT).26 czerwca 2009 r. opublikowano stronę www Dzierżoniowskiej Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej "AWANS": www.u-s-a.info.pl25-26 czerwca 2009 r. na spotkaniu przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Sulejowie mieliśmy okazję szerokiej popularyzacji idei naszego projektu. Spotkanie było zorganizowane w ramach projektu "Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej" (obejmujący swoim działaniem także woj. dolnośląskie) współfinansowanego ze środków Ministerswa Pracy i Polityki Społecznej.24 czerwca 2009 r. opublikowana została wersja testowa "Branżowego Katalogu Dolnośląskich Spółdzielni Socjalnych" pod adresem internetowym: dss.promotion.org.pl17 czerwca 2009 r. do projektu przystąpiła Spółdzielnia Socjalna "BŁĘKIT" z Czarnego Boru.4 czerwca 2009 r. ruszyła strona internetowa Spółdzielni Socjalnej "SZKLANY ŚWIAT".3 czerwca 2009 r. Spółdzielnia Socjalna "AUSTERIA KROKUS" z Rzeczki k/Walimia przyjęła nasze zaproszenie do projektu.30 maja 2009 r. w Dusznikach Zdrój odbyło się I spotkanie informacyjno-integracyjne mające na celu zdiagnozowanie potrzeb dolnośląskich spółdzielni socjalnych - więcej >>30 maja 2009 r. deklarację uczestnictwa w projekcie podpisaliśmy z nowopowstającymi spółdzielniami: Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną "BETA" ze Świdnicy oraz Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną "RAZ DWA TRZY" z Żarowa.27 maja 2009 r. akces do projektu zadeklarowała nowopowstająca Spółdzielnia Socjalna "PRZYSZŁOŚĆ" z Przyborowa.15 maja 2009 r. Dzierżoniowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "AWANS" przyjęła zaproszenie do projektu.9 maja 2009 r. do projektu przystąpiła Spółdzielnia Socjalna "SZKLANY ŚWIAT" BOMBKI z Krośnic k/Milicza.5 maja 2009 r. deklarację uczestnictwa w projekcie podpisaliśmy ze Spółdzielnią Socjalną "POMOCNA DŁOŃ" z Bystrzycy Kł.20 kwietnia 2009 r. akces do projektu zadeklarowała Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "ARKADIA" ze Żmigrodu.14 kwietnia 2009 r. w siedzibie firmy Pentagon Research przy ul. Świdnickiej 21/23 we Wrocławiu wspólnie z przedstawicielami DWUP we Wrocławiu oraz dolnośląskimi reprezentantami organizacji pozarządowych, OPS i PCPR uczestniczyliśmy w Spotkaniu Focusowym na którym (w ramach działań promocyjnych) przedstawiliśmy obecnym ideę naszego projektu.6 kwietnia 2009 r. deklarację uczestnictwa w projekcie podpisaliśmy ze Spółdzielnią Socjalną "TĘCZA" z Wałbrzycha.2 kwietnia 2009 r. Spółdzielnia Socjalna PRO-EKO z Wrocławia przyjęła nasze zaproszenie do uczestnictwa w projekcie.31 marca 2009 r. deklarację uczestnictwa w projekcie podpisaliśmy ze Spółdzielnią Socjalną "MONA LISA" z Wałbrzycha.26 marca 2009 r. rozpoczęliśmy działania rekrutacyjne skierowane do potencjalnych uczestników projektu.20 marca 2009 r. rozpoczęliśmy internetową kampanię informacyjną o naszym projekcie.19 marca 2009 r. uruchomiliśmy stronę internetową projektu pod adresem: wwwpromotion.sisco.pl18 marca 2009 r. podisaliśmy umowę z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy we Wrocławiu na realizację projektu.1 marca 2009 r. rozpoczęliśmy realizację projektu "Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma".
Copyright © 2009-2010: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion • Cispol