"Człowiek
      - najlepsza inwestycja"
"Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma"
POKL - Narodowa Strategia Spójności Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion Europejski Fundusz Społeczny

     Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

     Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Spotkania informacyjno-integracyjne...
14 maja 2010 r. w Centrum Konferencyjnym Wrocławskiego Parku Przemysłowego, odbyła się konferencja promująca dolnośląskie spółdzielnie socjalne. Honorowy patronat nad konferencją objęła Pani Lidia Geringer de Oedenberg - Poseł do Parlamentu Europejskiego. Spotkanie wieńczące niniejszy projekt, miało charakter konsolidujący spółdzielnie socjalne na Dolnym Śląsku oraz upowszechniający ideę spółdzielczości socjalnej jako alternatywnego sposobu aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - więcej >>20 lutego 2010 r. w pensjonacie agroturystycznym Spółdzielni Socjalnej "AUSTERIA KROKUS" w Rzeczce k/Walimia odbyło się IV spotkanie informacyjno-integracyjne dolnośląskich spółdzielni socjalnych, którego rezultatem była wymiana doświadczeń i możliwość wyrażenia rzeczywistych potrzeb spółdzielni socjalnych. Ważnym efektem spotkania jest przygotowanie wspólnego stanowiska zawierającego postulaty i rekomendacje, które będzie przedstawione na majowej konferencji we Wrocławiu wieńczącej niniejszy projekt - więcej >>14 listopada 2009 r. w Rzeczce k/Walimia odbyło się kolejne już - III spotkanie informacyjno-integracyjne którego motywem przewodnim była wymiana doświadczeń oraz diagnoza rzeczywistych potrzeb dolnośląskich spółdzielni socjalnych - więcej >>1 sierpnia 2009 r. w Dusznikach Zdrój odbyło się II spotkanie informacyjno-integracyjne którego głównym celem była debata poświęcona aktualnej kondycji ekonomicznej dolnośląskich spółdzielni socjalnych - więcej >>30 maja 2009 r. w Dusznikach Zdrój odbyło się I spotkanie informacyjno-integracyjne mające na celu zdiagnozowanie potrzeb dolnośląskich spółdzielni socjalnych - więcej >>
Copyright © 2009-2010: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion | rękawice ochronne Wrocław