"Człowiek
      - najlepsza inwestycja"
"Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma"
POKL - Narodowa Strategia Spójności Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion Europejski Fundusz Społeczny

     Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

     Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
     Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

     Dolnośląskie Spółdzielnie Socjalne

     Blog Spółdzielczość Socjalna

Konferencja promująca dolnośląskie spółdzielnie socjalne...
Konferencja promująca dolnośląskie spółdzielnie socjalne
14 maja 2010 r. w Centrum Konferencyjnym Wrocławskiego Parku Przemysłowego, odbyła się konferencja promująca dolnośląskie spółdzielnie socjalne. Spotkanie wieńczące niniejszy projekt, miało charakter konsolidujący spółdzielnie socjalne na Dolnym Śląsku oraz upowszechniający ideę spółdzielczości socjalnej jako alternatywnego sposobu aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Spotkanie zgromadziło reprezentantów istniejących dolnośląskich spółdzielni socjalnych, grup inicjatywnych przyszłych spółdzielni socjalnych oraz przedstawicieli instytucji i organizacji z otoczenia ekonomii społecznej.

Wśród zaproszonych gości obecna była Pani Lidia Geringer de Oedenberg - Poseł do Parlamentu Europejskiego, która objęła honorowym patronatem konferencję. Spotkanie z Panią Poseł było okazją do zaprezentowania dolnośląskich spółdzielni socjalnych, a także do wspólnej debaty na temat możliwości rozwoju polskiej spółdzielczości socjalnej w kontekście działań instytucji Unii Europejskiej.

Pani Małgorzata Ołdak z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego zapoznała uczestników spotkania o planowanych projektach dotyczących systemowego wspierania spółdzielni socjalnych w Polsce.

Wspaniały poczęstunek dla uczestników konferencji przygotowała Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "ARKADIA" ze Żmigrodu.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie i niezwykle konstruktywny udział w obradach i wyrażają nadzieję na kontynuowanie w przyszłości podobnych przedsięwzięć. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele dolnośląskich spółdzielni socjalnych oraz instytucji z otoczenia sektora ekonomii społecznej:
(kliknij w zdjęcia aby powiększyć) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © Wrocław 2009-2010: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion

Lasy PolskieACTUSSklep BHP WrocławWizyty studyjne w spółdzielniach socjalnych