"Człowiek
      - najlepsza inwestycja"
"Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma"
POKL - Narodowa Strategia Spójności Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion Europejski Fundusz Społeczny

     Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

     Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
     Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

     Dolnośląskie Spółdzielnie Socjalne
Spotkanie informacyjno-integracyjne - Duszniki Zdrój...

II Spotkanie dolnośląskich spółdzielni socjalnych

1 sierpnia 2009 r. w Ośrodku Sportowo-Rehabilitacyjnym "STRZECHA" w Dusznikach Zdrój odbyło się II spotkanie informacyjno-integracyjne mające na celu zdiagnozowanie potrzeb dolnośląskich spółdzielni socjalnych. Tematem przewodnim spotkania była debata poświęcona aktualnej kondycji ekonomicznej dolnośląskich spółdzielni socjalnych.

Realizatorzy projektu "Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma" przedstawili zebranym aktualny stan realizacji projektu oraz poinformowali o planowanych działaniach w najbliższych miesiącach.

Dzięki obecności Pana Przemysława Piechockiego reprezentującego Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej (który obejmuje swym działaniem m.in. woj. dolnoślaskie) reprezentanci spółdzielni socjalnych uzyskali informacje o pełnym pakiecie usług wspierających ich działalność w 2009 roku.

Pani Małgorzata Ołdak z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z W-wy oraz Pan Marcin Juszczyk reprezentujący Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych zapoznali uczestników spotkania o planowanych projektach dotyczących systemowego wspierania spółdzielni socjalnych.

Wśród zaproszonych gości obecna była także Pani - Poseł Parlamentu Europejskiego reprezentująca Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Spotkanie z Panią Poseł było doskonałą okazją do zaprezentowania dolnośląskich spółdzielni socjalnych, a także do wspólnej dyskusji na temat mozliwości rozwoju spółdzielczości socjalnej dzięki wykorzystaniu pozytywnych przykładów z krajów Unii Europejskiej. Uczestnicy spotkania uzyskali deklarację Pani Poseł o Jej przyszłych działaniach na rzecz popularyzacji i promocji młodego ruchu spółdzielczości socjalnej na Dolnym Śląsku.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele dolnośląskich spółdzielni socjalnych:

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie i niezwykle konstruktywny udział w obradach!
(kliknij w zdjęcia aby powiększyć)

kliknij aby powiększyć   kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć   kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć   kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć   kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć   kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć   kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć   kliknij aby powiększyć
Copyright © Wrocław 2009-2010: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion | ALU TECH